5/5 - (1 امتیاز)

علم و دانش 1216

الله در پرچم ایران شبیه چه چیزی است

پاسخ : گل

طراح سوال : امیررضانمردی