5/5 - (1 امتیاز)

علم و دانش 1212

اصل اساسی مکتب فیزیو کراتیسم چیست

پاسخ : اصالت طبیعت

طراح سوال : AliHaseliUrmia69