5/5 - (1 امتیاز)

ادبیات 1208

اشعار کدام شاعر مغلق تر و سخت تر است

پاسخ : خاقانی

طراح سوال : parsamz4