Rate this post

علم و دانش 1214

اسید سیتریک در کدامیک از موارد زیر یافت میشود

پاسخ : لیمو ترش

طراح سوال : aminjan.1367