2.8/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1237

استاد شجریان علاوه بر آواز در کدام رشته هنری تبحر دارد

پاسخ : خوشنویسی

طراح سوال : sami1359