2.8/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1231

استاد بیژن کامکار از اساتید کدام یک از سازهای زیر است

پاسخ : دف

طراح سوال : afshin_em