5/5 - (1 امتیاز)

تکنولوژی 1224

از چه دستوری برای تست ارتباط در شبکه استفاده میکنیم

پاسخ : Ping

طراح سوال : Beckham.7