Rate this post

علم و دانش 659

از هنگامی که فرد در معرض میکروب های بیماری زا قرار میگیرد تا زمانی که نشانه های آن ظاهر میشود را چه دوره ای می نامند

پاسخ : دوره نهفتگی

طراح سوال : Tiger_m98