2.8/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1214

از نمایش های قدیمی ایران

پاسخ : هر 3 گزینه (کوسه برنشستن.کین سیاوش.میرنوروزی)

طراح سوال : sarahendi