2.8/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1212

از ترکیب رنگ زرد و آبی چه رنگی بدست می آید

پاسخ : سبز

طراح سوال : chamoon22