Rate this post

تاریخ 1084

اردوگاه مرگ آشویتس توسط نازی ها در کدام کشور ساخته شد

پاسخ : لهستان

طراح سوال : *طراح.برتر*