4.2/5 - (141 امتیاز)

لوگو و سرگرمی 790

آن چیست که گردن داره ولی سر نداره دست داره ولی پا نداره

پاسخ : کوزه

طراح سوال : nikita4

 

 

دوستان ما

سوالات مرتبط :)  حسن 25 سال از پدرش کوچکتر است. اگر پدر حسن 55 ساله باشد. پدر حسن چند سال از حسن بزرگتر است