Rate this post

فرهنگ و هنر 643

آرامگاه نادرشاه در کدام شهر است

پاسخ : مشهد

طراح سوال : arminjb1363